Privacy

Website carleasepartner.nl is onderdeel van Freelance Partner BV.

Algemeen
informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Freelance Partner spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Freelance Partner werkt volgens de Wet.

Bescherming Persoonsgegevens.
Freelance Partner zal de door uw verstrekte gegevens niet zonder toestemming aan derden ter beschikking stellen. Op elk gewenst moment kun u verzoeken om de door uw verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen.

Database
Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Freelance Partner, geef u Freelance Partner toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het jou incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de site, over onze diensten en daar direct aan gerelateerde zaken. Van site bezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard. Mocht onverhoopt een persoon zich op illegale wijze toegang tot deze database verschaffen, dan kan Freelance Partner hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden!

Aansprakelijkheid
Hoewel deze site en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan Freelance Partner geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Wijzigingen
Freelance Partner behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het Privacy beleid, kunt u een mail sturen naar: info@carleasepartner.nl of naar info@freelancepartner.nl